Danh mục
Trang chủ / Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm

Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm

Trung Cấp Y Hà Nội tuyển sinh trung cấp kỹ thuật xét nghiệm đạt chuẩn đầu ra Bộ Y Tế, đào tạo gắn liền với hệ thống thực hành bệnh viện. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 04.6296.6296 – 09.8259.8259.